SIN TITULO I -   - tinta y gouache / papel
57 x 87 cm
colecc.cordelia mena